BG  EN  RU
reallbg phone 0885 603 369
username
Login registration  Register         Forgotten password

Real estate, Sale properties in Varna, Bulgaria, apartments, houses, villas, plots, black sea

All offers from
Location type
Types
Rentals
International offers


NEW OFFER


ПУБЛИКУВАНЕ НА ОБЯВИ


Всеки потребител има възможност БЕЗПЛАТНО да публикува обяви за предлагане на недвижими имоти в сайта на REall – real estate group, според условията, посочени по-долу:

1. Всеки интернет потребител, подал оферта за продажба или отдаване под наем на недвижим имот в сайта на REall – real estate group, СЕ СЪГЛАСЯВА:

  • 1.1. съдържанието на офертата да бъде публикувано в www.reall.bg;
  • 1.2. съдържанието на офертата да бъде предоставяно от потребителите на портала и на трети лица, посредници или крайни клиенти, с цел реализиране на желаната от потребителя сделка с недвижим имот, като в тези случаи REall – real estate group не предоставя личните данни на потребителите, а единствено и само характеристики на офертата за предлагане;
  • 1.3. ЗА ОБЯВИТЕ ОТ ЧАСТНИ ЛИЦА, собственикът на недвижим имот, публикуван в сайта на REall – real estate group дължи 3% без ДДС на съответна агенция при осъществяване на сделка с неин клиент.
  • 1.4 при условие, че обявеният от потребителя имот, бъде отдаден под наем на клиент, осигурен от REall – real estate group или друг посредник, при сключване на сделка да заплати на еднократно комисионно възнаграждение в размер на 50% без ДДС от договорения месечен наем на имота.


2. Всички корекции по обяви на потребители се одобряват от администратор, с цел избягването на злоупотреби с невярна или подвеждаща информация.

  • 2.1. Администраторът на сайта има право да променя или премахва по собствена преценка съдържанието на вече публикувана оферта за недвижим имот, ако установи, че то не отговаря на истината.


3. Потребителят се задължава да НЕ РЕКЛАМИРА дадения имот на по-ниски цени в други медии от тази, обявена в www.reall.bg.

  • 3.1. Цената при офериране на имот е с включен 3% комисион без ДДС


4. Срокът на безплатна публикация от частни лица за един имот е 30 календарни дни, след изтичането на които, обявата може да бъде продължена с платен SMS за нови 30 календарни дни.

  • 4.1. В случай, че обявата не бъде продължена, то потребителят е съгласен с условия 1.2, 1.3 или 1.4


REall – real estate group не носи отговорност при публикуване на невярна информация от потребители на сайта.

REall – real estate group не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие на публикуването или премахването на оферти или заявки от своя сайт.регистрация
ADD OFFER
Offers
About us
About Bulgaria
Services
INFO GUIDE
Contacts

Web design by alphavision
Copyright Reall.bg